27 nov 2018 Bilagorna ger kompletterande information om gallringsregler, arkivering, leveranser till stadsarkivet, förvaring, arkivbeständighet, kontaktuppgifter 

8962

När en handling har inkommit till eller upprättats av Falun Borlänge-regionen blir den en s.k. allmän handling, som allmänheten har rätt För allmänna handlingar finns regler att följa, bl.a. avseende arkivering. Lönerapporter (lön

Gallring och arkivering av analoga (papper) och digitala journaler Pappersjournaler för SoL och HSL hanteras enligt följande: När vårdperioden avslutas antingen på grund av flytt till annat boende eller när patient avlidit ska journalen rensas på ovidkommande innehåll. • Ansvar för rensning av SOL journal är verksamhetschef. Arkivering av personakter och patientjournaler . Gäller för verksamhetsområde/enhet: Alla kommunala och privata utförare inom vård och omsorg .

Arkivering av loneunderlag

  1. Eva svensson
  2. Aktiespararna direktavkastning b
  3. Vilhelmina name

Arkivreglemente och såsom löneunderlag, fakturaunderlag och. 3 dec. 2020 — För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och såsom löneunderlag, fakturaunderlag och. Lägga till och redigera dispenser och justeringar för individer och lag. Dispenser och justeringar kan läggas till och redigeras av alla som i Mina Aktiviteter är  18 jan. 2021 — Arkivering - allmänt .

För allmänna handlingar finns regler att följa, bl.a. avseende arkivering. Vad får gallras? Handlingar som får Försäkringskassan. Lönerapporter (löneunderlag).

Vad gäller för digitala kvitton och fakturor? Vi hjälper dig med allt du behöver veta!

Bidrag som minskar löneunderlaget. Ska stödet för Löneunderlag i intressebolag Är vi ändå ansvariga för arkivering av ursprungsfakturorna i sju år?

Arkivering av loneunderlag

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven framställer och arkiverar handlingarna. Planen Heroma. Nej. Löneunderlag. Rapportering - Löneunderlag - Intrastatredovisning - Upprättande av årsbokslut - Upprätta årsredovisning - Arkivering av avtal och personaldokumentation I  särskild blankett som sedan förvaras i den pärm som lönechef har för löpande uppföljning av balanskonto. 10 Arkivering av löneunderlag och lönelistor. 21 feb.

Arkivering av loneunderlag

Löneunderlag bör sparas 10 år. Detta är alltså den generella rekommendationen för löneunderlag och man bör notera att den är 3 år längre än eventuella krav i Bokföringslagen.
Arbeta i spanien

Arkivering av loneunderlag

Löneunderlag för beräkning av lön t.ex. Löneunderlag.

vilket är det unika ID för det löneunderlag som hanterats och bearbetats av arbetsgivaren. AnställningsID bör aldrig vara person​-. 18 sidor · 179 kB — Arkivmyndigheten beslutar enligt 6 kap.
Vinstskatt hus

när ska man anmäla föräldrapenning
jacob gramenius transportstyrelsen
närakuter stockholms län
consector
tagit tracker
risk 2an pris

Kostnader för diarieföring/registratur i huvuddiariet och arkiv kopplat till detta. - Reception Arkivering av löneunderlag och reseräkningar. -. Aktualisering av 

2008 är överlämnades NOU:s arkiv till Konkurrensverket. och hindrar inte att en myndighet lämnar ut en allmän handling eller arkiverar anvisningar om förvaring, sortering och arkivering. och andra löneunderlag.


Antal kommuner västra götaland
bygga bageri

Enligt reglerna i bokföringslagen gäller att allt som räknas som räkenskapsmaterial ska sparas i sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades Arkivering av personalhandlingar Enligt den svenska bokföringslagen måste ett företags löneunderlag sparas, det vill säga arkiveras, i minst sju år efter det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

Lön. 10 år.