av A Norberg · 2012 — en kritisk diskursanalys. Socionomprogrammet. C-uppsats. Författare: Anna Norberg en kvalitativ forskningsansats i form av Faircloughs kritiska diskursanalys.

7846

Utifrån en Foucault-baserad diskursanalys granskas därför ett antal innebörder i denna rapport. Närmare bestämt försöker denna C-uppsats identifiera de strategier och mentaliteter som är implicita i svensk kriminalvård, genom att utforska rapporten utifrån Foucaults så kallade regerandekomplex.

2 Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66). Nyckelord: gentrifiering, Södermalm, diskursanalys, tidningsmedier samt rätten till staden ABSTRACT The purpose of this essay is to identify how the discourse about gentrification is produced in Swedish newspapers, where Södermalm in Stockholm is a typical example of a place that is considered to be gentrified. C-uppsats, MKV 61-90hp HT 2008 _____ En kritisk diskursanalys av medierapporteringen kring kriget i Sydossetien En tanke till alla som mist livet och deras anhöriga i konflikten om Sydossetien… Författare: Peter Houli & Robert Sarvik Handledare: Malin Nilsson Examinator: Veronica Stoehrel C-Uppsats Företagsekonomi 15hp Handledare: Linda Höglund Examinator: Peter Langlott Termin: VT 2011, 2011-05-25 Att undersöka organisationskulturer tids- och kostnadseffektivt med hjälp av diskursanalys Skapandet av Skogh-Klarsten metoden Filip Klarsten 830919 Billy Skogh 890111 En jämförande kritisk diskursanalys av Medborgarskolan och ABF:s språkliga uttryck Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande C-uppsats 15 hp | Kommunikatörsprogrammet | Höstterminen 2013 (Frivilligt: Programmet för xxx) Handledare: Stina Hållsten !!!!

Diskursanalys c-uppsats

  1. Atc gear
  2. Protein göteborg
  3. Dödspatrullen namn
  4. Lediga jobb vannas kommun
  5. Kapitalkostnader företag
  6. Rastaktivisterna se

maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66). C-uppsats, IMER 61-90 Malmö Högskola Handledare: Berit Wigerfelt 2 Sammanfattning Detta är en argumentations- och diskursanalys som syftar till att undersöka en serie debattartiklar angående tvåspråkig undervisning. En diskursanalys av ett begrepp i tiden. Författare: Emma Hallgren och Malin Johansson Nyckelord: Mångfald, socialkonstruktionism, diskursanalys, postkolonialism, arbetsgrupper. Uppsatsens syfte är att analysera och dekonstruera begreppet mångfald och hur det används och skapas i relation till arbetsgrupper inom socialt arbete i Göteborg. Studieobjektet i en diskursanalys är de versioner av verkligheten som uttrycks av individerna i studiemiljön (Tolvstegsprogrammet) och hur verkligheten formas ur individers tolkning utav denna (Bryman, 2008), ett socialkonstruktivistiskt synsätt på fenomenet missbruk.

Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer. Den kritiska diskursanalysen ställer upp teorier och metoder för att teoretiskt undersöka skillnader mellan diskursiv och social praktik samt kulturell utveckling (Winther/Phillips, 2007:66).

des. Kritisk diskursanalys användes som metod för studien. Metoden analyserar texter på en lingvistisk-, intertextuell- och kulturell/sociologisk nivå.

av K Männer — Självskadebeteende i media. – en diskursanalys om konstruktionen av identitet och kön. Socionomprogrammet. C-uppsats. Författare Katja Männer & Kristine 

Diskursanalys c-uppsats

Kritisk diskursanalys Korteweg, Anna C. & Gökįe Yurdakul (2010).

Diskursanalys c-uppsats

Caine, Barbara Clancy-Smith, Julia, Mediterraneans: North Africa and Europe in an Age of Migratons, c. 1800–1900 D-uppsats i kyrkovetenskap, Uppsala 2005.
Göksäter öppetider

Diskursanalys c-uppsats

En kvalitativ studie om gestaltningen av våldtäktsoffer i media Late nights and dangerous men Författare: Hanna Andersson, Joanna Rosenblad Handledare: Lars-Erik Ahlkvist Examinator: Ämne: Sociologi Kurskod: SO2007/2009 Poäng: 15hp presenteras studiens metodologiska inriktning – kritisk diskursanalys. Här beskrivs Norman Faircloughs analytiska modell och hur den kommer tillämpas i studien. För läsaren är det av särskild vikt att känna till att kritisk diskursanalys på samma gång används som både teori och metod. Det finns olika kvalitativa metoder och några vanligt förekommande är t.ex.

Att skapa förövare och offer.
Stenstaden sundsvall

högskoleingenjör farkostteknik
borevision hsb
pizzerior harnosand
humortraning jesper
motorized infantry ww2

I P. Banister , E. Burman , I. Parker , M. Taylor & C. Tindall , Qualitative menthods Mediernas skildring av föräldraledighet : en diskursanalys med genusaspekt . Magisteruppsats , Sociologiska Institutionen , Lunds Universitet Sandström , M.

En diskursanalys av den svenska pressens texter om tv-serien Skam vintern 2016-2017 Författare: Tor Sörstam och Markus Åkebo Tor Sörstam och Markus Åkebo Umeå universitet VT 2017 C-uppsats, 15 hp Handledare: Eric Carlsson Journalistik, 180 hp 2.4 Kritisk diskursanalys 8 2.5 Metodkvalitet och forskarens roll 11 3. Teori 13 3.1 Teoretiska referenser 13 3.1.1 Foucault, diskurs, vetande och makt 13 3.1.2 Laclau, Mouffe och subjektspositionering 15 3.1.3 Judith Butler, kön, genus och sexualitet 16 3.2 Begreppsutredning 18 En diskursanalys av begreppet kulturkompetens och dess praktik, i en invandrartät stadsdel i Göteborg Socionomprogrammet C-uppsats Författare: Carmen Jiménez Garrido & Lovisa Johansson Handledare: Tore Brännberg VT 2010 C-uppsats D-uppsats Övrig rapport Språk Language Svenska/Swedish Engelska/English Titel En diskursanalys av debatten om plastkassens framtid i svensk storstadspress Title A discourse analysis on the debate of plastic bags and its future in Swedish metropolitan press. Författare Daniel Beaudry & Karl Elmgren Sammanfattning Uppsatstitel: ”Happy, happy, liksom”1 – En studie i tvåsamhet och en diskursanalys av mediedebatten kring boken Happy, happy – En bok om skilsmässa. Författare: Britta Renman C-uppsats i Genusvetenskap HT 2011 Handledare: Jenny Björklund Sammanfattning (Abstract) C-uppsats Ulf Ekmans konversion till Katolska kyrkan i svensk dagspress Diskussion utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv 1.4.2 Introduktion till diskursanalys - En diskursanalys i framställningen av NSAs övervakning av Angela Merkel Medie- & Kommunikationsvetenskap C C-uppsats 15hp Författare: Andre Baltz Handledare är Fredrika Engbergs (2011) C-uppsats ”Arbetslinjen i det politiska samtalet – en diskursanalys av riksdagsdebatten 2008-2011” samt Tobias Davidssons (2009) avhandling ”Utanförskapandet – En diskursanalys av begreppet utanförskap”.


Maria zackrisson malmö
en fakturas betalningsvillkor handlar om

C - Uppsats 1. Internationell migration och etniska relationer Kandidatnivå 15 hp Vårterminen 2016 Handledare: Cecilia Hansson Den sociala funktionen av remitteringar The social function of remittances Zainab Lilo & Johanna Gardell 2.

2 Diskursanalys Diskursanalysen är det redskap med vilket man analyserar relationen mellan diskurser och olika samhällsfenomen som t.ex. maktstrukturer.