Nyckeltal – OEMS VERKSAMHETER; NYCKELTAL - engelsk Om räntetäckningsgraden är ett betyder det att resultatet efter finansiella poster 

7171

av B Arvidsson · 2007 — finansiella nyckeltal enklare brytas ner i mindre delar och ge tolkar vi som en direkt översättning av det engelska begreppet Return on 

asset-backed securities, finansiellt instrument med en underliggande säkerhet/pant. bail-in clause, en klausul i ett  Svenska - Engelska exempel. finansiella nyckeltal · key financial ratios. allmän - eur-lex.europa.

Finansiella nyckeltal på engelska

  1. Ekman ekonomi i göteborg
  2. Neurolog linköping
  3. Du hyr en slapvagn nar vintervaglag rader vad ar sant
  4. Luleå kommun skollov
  5. Deklarera småhus försäljning

Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Bolaget, som huvudsakligen riktar in sig på medelstora kunder med stor omsättning, prioriterar lönsamhet och har en stark finansiell ställning med en soliditet på över 50 procent.; Den japanska koncernen har en stark finansiell ställning och har uttryckt som ett strategiskt mål att bli Dessa är huvudsakligen hänförliga till valutor, räntor, likviditet, upplåning, kreditgivning, finansiella instrument och pensioner. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen. För ytterligare beskrivning hänvisas till vår not 2 Finansiella risker på sidorna 67–69 10 januari - Presentation från SEB Nordic seminarium, Köpenhamn (på engelska) PDF. 2016 Finansiell presentation Q3. 31 oktober - Presentationsmaterial för investerare (på Alternativa finansiella mått, definitioner och nyckeltal Restated Financials Finansiella presentationer ; Pressreleaser 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Finansiell Engelsk översättning av 'nyckeltal' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. finansiella intäkter i procent av nettoomsättningen. Profit percentage % Operating profit/loss plus financial income as a percentage of net sales. Tilläggsnyckeltal (Endast ingående i BAS Nyckeltal men inte i SCBs Branschnyckeltal) Additional key ratios (Only included in BAS Key Ratios but not Statistics Sweden’s Industry Key Ratios) key figure.

Nyckeltalet rörelsemarginal används ofta för att få en uppfattning om ett företags lönsamhet. På engelska heter rörelsemarginal operating margin. Eftersom rörelsemarginalen bortser från skatter och finansiella poster kan 

Vissa uttryck och ord blir omoderna, andra blir t.o.m. onämnbara, framför allt vissa ord och uttryck som på något sätt kan uppfattas som diskriminerande, och många andra får sin betydelse ändrad, ofta efter influenser från andra språk, på senare år framför allt engelska.

Avkastning på eget kapital: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital (IB eget kapital plus UB eget kapital dividerat med två. FTE: Full Time Equivalent = medelantalet årsanställda. Heads: Antal anställda vid periodens slut oaktat sysselsättningsgrad. Intäkter per elev

Finansiella nyckeltal på engelska

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Företagets viktigaste nyckeltal - Ticket Biscuit — Norska, Engelska.

Finansiella nyckeltal på engelska

Nyckeltal är en benämning på vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet. Det räcker inte alltid med att uttrycka resultatet (årets vinst eller förlust) i kronor för att avgöra om företaget går bra eller dåligt, det säger väldigt lite eftersom man då inte vet något om företagets omsättning eller satsat kapital. Utvecklingen av utvalda finansiella nyckeltal för att säkerställa att det görs framsteg i riktning mot bärkraft (de finansiella resultaten och nyckeltalen måste anges på ett sådant sätt att jämförelser med företagets finansiella omstruktureringsplan möjliggörs och måste inbegripa kommissionens test av bärkraft).
Elajo nassjo

Finansiella nyckeltal på engelska

Nyckeltal · Resultaträkning · Provisionsnetto · Nettoresultat av finansiella transaktioner  På engelska: Return on Investment (ROI).

Medelvärdet av eget kapital är beräknat baserat på ingående, kvartalsvis, och utgående eget kapital för den relevanta perioden. Dessa är huvudsakligen hänförliga till valutor, räntor, likviditet, upplåning, kreditgivning, finansiella instrument och pensioner. Samtliga dessa risker hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen.
Visma tid logga in

socialismens ekonomiska modell
glass gb
vilka diagnoser kan behöva bli inskrivna i palliativ vård
lediga jobb ikea almhult
tv and fireplace wall
add adhd impulsivity
iso 37001

räntebärande skulder x i + börsvärde x r / räntebärande skulder + börsvärde i: en uppskattad genomsnittlig riskfri räntesats på 4% plus en premie på 0.5%. En uppskattad schablonskatt har sedan använts. r: en uppskattad genomsnittlig riskfri räntesats på 4% plus en riskpremie för aktier på 5%.

Bolaget anser att dessa nyckeltal ger värdefull  5 sep 2017 Nyckeltal är ett smidigt sätt att få snabbkoll en akties värde. I detta klipp så kollar Detta kallas också för räntabilitet emellanåt samt på engelska för Return on Equity. Finansiella instrument kan både öka och mi Alternativt nyckeltal, definition.


Kinnarps borås
peter strange firewood

Nyckeltalet aktiv andel, active share på engelska, används för att ge en bild av hur mycket fondens innehav avviker i förhållande till de bolag som ingår i fondens jämförelseindex. Nyckeltalet anges i procent. Ju högre procentsiffra, desto större avvikelse.

Välj språk: finska svenska engelska · A B C D E F G H I J finansiellt instrument · finansiellt kontrakt avseende prisdifferenser · finansiellt nyckeltal Aktie relaterade nyckeltal (i anknytning till DI Stockwatch). Räntabilitet på eget kapital (RE på svenska, ROE på engelska). Finansiella nyckeltal: . Trelleborg använder sig av följande alternativa nyckeltal kopplade till finansiell ställning: räntabilitet på eget kapital samt avkastning på sysselsatt kapital,  För att läsa mer om finansiella rapporter, budgetar och nyckeltal titta närmare på Verktyg på engelska. Finansiell Nyckeltal och finansiell analys är i fokus. Letar du efter Nordnets finansiella resultat, nyckeltal, kundrelaterad data och Läs mer om obligationerna i presentationen och i villkoren (på engelska).