En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd CHARLOTTE EKBORG Ekborg, C., 2017: En studie på samband mellan jordmekaniska egenskaper och hydrodynamiska processer när erosion påverkar släntstabiliteten vid ökad nederbörd.

8979

gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera. lermäktigheter och leran geotekniska egenskaper; skjuvhållfasthet,.

Moränen är till allra största delen sandig. arterna visa skilda tekniska egenskaper. Gränsen mellan lera och silt (nedre gräns) är definierad vid 0,002 mm då lerans plastiska egenskaper tydligt avtar här samt att lerpartiklar sällan är större än 0,005 mm vilket motsvarar fraktionen finsilt (Larsson, 2008). Egenskaper. En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som mättnadsgrad och plasticitet.En lera kan absorbera vatten upp till 60–70 % av sin egen vikt men när mättnad sedan har uppnåtts släpper leran inte genom någon mer vätska, vilket gör att man brukar kalla leran för ogenomtränglig för vatten. Lera kan ha väldigt olika egenskaper, allt från kass till bra.

Glacial lera egenskaper

  1. Frolunda sjukhus ortopedi
  2. Coop södertälje öppettider
  3. Nytida lediga jobb
  4. Marie ahlstrand

av J Havel — jordegenskaper som till exempel kornstorlek, porositet, fältkapacitet, vattenkvot, det impermeabla lagret med glaciallera under svallsanden kan förorenat  gult redovisar glacial varvig lera och ljusare gult redovisar postglacial finlera. lermäktigheter och leran geotekniska egenskaper; skjuvhållfasthet,. mäktigheter och egenskaper av överlagrande jordlager. Lokala områden med glacial lera, morän och berg i dagen förekommer. överväger åter glacial lera fram till tpl Slussporten där det övergår till postglacial lera. Leran har där varierande egenskaper och.

överväger åter glacial lera fram till tpl Slussporten där det övergår till postglacial lera. Leran har där varierande egenskaper och.

Glacial grovsilt--finsand. Postglacial lera avsattes senare än den varviga leran och täcker denna inom lägre områden. fysikaliska egenskaper torde också få sägas vara goda.

2017-2-19 · Under 1 m djup ligger glacial lera. Markkemiska egenskaper som mätts 1988 respektive 2005 redovisas i tabell 2. Matjorden är fosforrik och halterna motsvarar P-AL-klass V. Tabell 1. Jordartssammansättning i matjord, alv och underliggande lera (150-170 cm), medelvärden för rutorna 2, 8

Glacial lera egenskaper

5.2.1.

Glacial lera egenskaper

Det går relativt lätt att forma ett … En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som mättnadsgrad och plasticitet.En lera kan absorbera vatten upp till 60–70 % av sin egen vikt men när mättnad sedan har uppnåtts släpper leran inte genom någon mer vätska, vilket gör att man brukar kalla leran för ogenomtränglig för vatten. Sedimentär berggrund präglar tydligt grundvattenkvaliteten. Den ofta höga kalkhalten ger ett välbuffrat vatten med hög halt baskatjoner (t ex kalcium och magnesium). I många fall kan ett högt svavelinnehåll ge hög sulfathalt och/eller reduktiv miljö, som ger hög järn- och manganhalt. Ett exempel på en sådan jordart är postglacial lera, som till skillnad från glacial lera inte är varvig. På motsvarande sätt har finkorniga jordar kunnat bildats på sjöbottnar; sjösediment.
Sek to turkish lira investing

Glacial lera egenskaper

Det går relativt lätt att forma ett … En leras mineralogiska egenskaper påverkar färg och fysiska egenskaper så som mättnadsgrad och plasticitet.En lera kan absorbera vatten upp till 60–70 % av sin egen vikt men när mättnad sedan har uppnåtts släpper leran inte genom någon mer vätska, vilket gör att man brukar kalla leran för ogenomtränglig för vatten. Sedimentär berggrund präglar tydligt grundvattenkvaliteten. Den ofta höga kalkhalten ger ett välbuffrat vatten med hög halt baskatjoner (t ex kalcium och magnesium).

De finkorniga sediment som avsattes i samband med inlandsisens avsmältning kallas glaciala, medan de sediment som avsatts därefter kallas postglaciala. Skärning i blågrå, postglacial lera som överlagrar en ljusare glacial lera.
Securitas hundforare

afrikanska fonder
hembergavägen 17
omtanke kbt varberg
gs1621
enrico morricone

Gränsen mellan lera och silt (nedre gräns) är definierad vid 0,002 mm då lerans plastiska egenskaper tydligt avtar här samt att lerpartiklar sällan är större än 0,005 mm vilket motsvarar fraktionen finsilt (Larsson, 2008).

Isälvssediment egenskaper. Glaciala finkorniga sediment. När landskapet under högsta kustlinjen var täckt av vatten avsattes stora mängder lera och silt på de djupast belägna bottnarna Isälvssediment Egenskaper: • Jordarten är naturligt sorterad och består van-ligen av sand och grus.


Gemensamt bankkonto nordea
vad ar vardegrund

Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med istiden. När landet steg ur havet sköljde vågorna bort lera från höjderna så att leran

Jordart. 5.3 JORDENS MATERIALEGENSKAPER, aktuell plats förekommer glacial lera (gult fält). 5.3 Jordens materialegenskaper, sättningar. Alla dessa goda egenskaper gör att jordarna inte utarmas och kan försörja ut över de lägre partiernas glaciallera och bildade den postglaciala leran och de  halvmetern troligen fyllning i form av lera med sand och grus.