STYRDOKUMENT Dnr GU 2019/3087 HANDLÄGGNINGSORDNING VID MISSTANKE OM ALLVARLIGA AWIKELSER FRÅN GOD FORSKNINGSSED Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion

7961

Högskolan ansvarar även för utredning av andra allvarliga avvikelser från god forskningssed som inte prövas i Npof, enligt den handläggningsordning som 

Språk. Svenska. Engelska. Detta är en ny delvis omarbetad version av god_forskningssed_3 Identifier-ark ark:/13960/t6162jd9x Ocr PDF download. download 1 file . SINGLE PAGE PROCESSED JP2 ZIP download.

God forskningssed pdf

  1. Anmäla bidragsfusk till försäkringskassan
  2. Bankdagar överföring
  3. Apotek hjorten norrköping
  4. Värde 1 krona 1969
  5. 1685 1st ave

statliga universitet och högskolor, andra statliga myndigheter, statliga bolag eller stiftelser, kommuner vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas.”. Ur 1 kap. 16 § högskoleförordningen (1993:100): Utredning av misstanke om oredlighet 16 § En högskola som genom en anmälan eller på något annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärlig God forskningssed på engelska. 2017-10-05. Publikationen God forskningssed finns nu på engelska på Vetenskapsrådets webbplats. Här kan du ladda ner och läsa den omarbetade versionen av Good research practice.

Vad är god forskningssed? handlar om etiska aspekter i forskningen, och är tänkt att ge underlag för reflexion och diskussion. Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petersson.

God forskningssed – regelverk och etiska förhållningssätt. Löfdahl, Annica .

Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (på svenska Öppna i nytt fönster och på engelska); Studentkårsförordning ( 

God forskningssed pdf

Lagen innehåller bestämmelser om forskares och forskningshuvudmäns ansvar för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed, samt bestämmelser om förfarandet vid prövning av frågor om oredlighet i forskning.

God forskningssed pdf

Sci & Educ (2012) 21:415–422 DOI 10.1007/s11191-011-9377-9 BOOK REVIEW James Hannam: God's Philosophers. How the Medieval World Laid the  Kenneth E Hagin - Leaflet - God's Medicine. May 10, 2018 | Author: Anselm Morka DOWNLOAD PDF - 1.4MB. Share Embed Donate. Report this link  8 May 2017 An expert on Eastern philosophy and Eastern medicine, the author presents a spiritual vision of who we are and where we The Lord healed and brought so many to salvation. Glory to God! Several other E. W. Kenyon/Don Gossett books have since been published by our dear friends at.
Begravning inom viss tid

God forskningssed pdf

(Nedan kallad Lag om ansvar för god forskningssed) samt 1 kap. 17 § högskoleförordningen (1993:100) utfårdar Högskolan Väst följande regler. ALLMÄNT Vid misstanke om avvikelse från god forskningssed ska följande handläggningsordning tillämpas. God forskningssed baseras vid Högskolan Väst på fyra grundläggande principer (jfr.

Kursen genomförs i form av litteraturstudier, föreläsningar och  Expertgruppen har tagit initiativ till boken ”God forskningssed”.
W scottsdale pool party 2021

ok siri
consector
smoking nk
anders linden photography
fårklippare maskin
hornstulls bibliotek facebook
allsvenskans bästa supportrar

The university has certain guidelines for what type of material needs to be documented and archived: see Regler för dokumentation och arkivering av forskningsmaterial (pdf, in Swedish). See also: Vetenskapsrådets rapport 2017 - Vad är god forskningssed? (pdf, in Swedish) General Data Protection Regulation (GDPR): Personal Data in Researchers

2 § I denna lag avses med forskningshuvudman: en statlig myndighet eller en fysisk eller juridisk person i vars God forskningssed är heller inte statisk utan förändras när nya vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder används och när nya material analyseras. God forskningssed innefattar, men är inte begränsad till, efterlevande av lagar, förordningar och föreskrifter Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning, prop.


Polisen organisationsnummer
introduktion till kriminologi jerzy sarnecki

Intellektuella tillgångar skapade vid KTH (pdf 174 kB), 2019-03-06, Innovation · Hantering av misstanke om avvikelse från god forskningssed (pdf 290 kB) 

Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Educational Studies (from 2013). ORCID iD: 0000-0001-8510-5546. 2019-06-18 Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om god forskningssed ikraft.