På Grillska Gymnasiet Stockholm samlas introduktionsprogrammen Individuellt alternativ och Språkintroduktion samt Gymnasiesärskolan under det gemensamma namnet Opalen. Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av

1441

Individuellt alternativ är för elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses Språkintroduktion; Yrkesintroduktion; Programinriktat val; Individuellt alternativ.

Utbildningen är inte sökbar via gymnasieantagningen utan man kontaktar kurator på sin skola eller rektor på den gymnasieskola där man önskar läsa på Individuellt alternativ för mer information om hur man ska gå tillväga för att bli antagen. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ utformas för enskild elev och vänder sig i första hand till ungdomar som inte är behöriga till ett yrkesprogram och som har stora kunskapsbrister och svag motivation, eller till ungdomar som vill ha en mer allmänt inriktad utbildning som förbereder dem för annan utbildning. Individuellt alternativ Individuellt alternativ är ett introduktionsprogram där du som elev får en egen speciell utbildningslösning. Beroende på dina intressen, vilka kurser du saknar från grundskolan och vad du vill göra efter gymnasiet så går du här mellan ett och tre år.

Individuellt alternativ

  1. Postmodern organisationsteori
  2. Spanska skolan solna
  3. Soffbord lastpallar

Utbildningen ska   Jan 16, 2020 Interested in knowing more about our featured division this week? Check out this video highlighting our Support Services Group! Want to learn  Viable Alternatives Documentation Form. Form to complete that lists all of the viable alternatives provided before the IHT/PT needs assessment was requested. Sep 3, 2020 Categorizing schools is not a neat process. But there are several educational approaches and philosophies offer some alternatives to  3 dec 2020 Individuellt alternativ naturbruk (IMA) på Uppsala yrkesgymnasium, Jälla skiljer sig från de flesta andra utbildningar på så sätt att miljön redan  13 aug 2018 Individuellt alternativ.

Individuellt alternativ är en av inriktningarna på Introduktionsprogrammet, förkortat som IMA. Utbildningen utformas efter elevens enskilda behov och förutsättningar och kan pågå 1-3 år. Individuellt Alternativ på ESS-gymnasiet (IMA och IMA-SPP) När du fått en plats på IMA på ESS-gymnasiet så blir du kallad till ett inskrivningssamtal.

Målet med individuellt alternativ är att du ska bli motiverad till att skapa dig en framtid och få en fungerande skolsituation. Din väg in i framtiden kan se olika ut, kanske vill du läsa på ett nationellt program, gå på folkhögskola, läsa Individuellt alternativ Individuellt alternativ är ett icke sökbart introduktionsprogram för dig som inte har godkänt betyg i flera grundskoleämnen.

På yrkesintroduktion kan även kurser från yrkespaketen ingå. Programinriktat individuellt alternativ (PRIV) Här följer du ett nationellt yrkesprogram samtidigt som 

Individuellt alternativ

Om du gått i grundsärskolan kan du välja Saknar du flera betyg från grundskolan för att bli behörig till gymnasiet? Då kan individuellt alternativ passa dig. Efter utbildning kan du gå vidare till yrkesintroduktion, ett gymnasieprogram eller börja jobba.Du kommer att läsa svenska och andra kurser från grundskolan.

Individuellt alternativ

Individuellt  Om introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ, IMA; Programinriktat val, IMV; Språkintroduktion, IMS; Yrkesintroduktion, IMY. Senast uppdaterad: 28  Individuellt alternativ är för elever med särskilda behov som inte kan tillgodoses Språkintroduktion; Yrkesintroduktion; Programinriktat val; Individuellt alternativ. Det finns fyra alternativ på introduktionsprogrammet. På alla introduktionsprogram har du en individuell studieplan och utbildningen är anpassad efter dina  Syftet med individuellt alternativ är att du ska gå vidare till utbildning inom gymnasieskolans nationella program, yrkesintroduktion eller till annan utbildning, som  IMV, Programinriktat val, gäller de nationella program som finns på Malenagymnasiet. IMA, Individuellt alternativ, när det finns särskilda omständigheter och behov  Individuellt alternativ förbereder dig för utbildning till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för enskild elev  Det finns fyra olika: programinriktat val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och På ett introduktionsprogram har du en individuell studieplan som ligger till  Individuellt alternativ.
En memento mori

Individuellt alternativ

Behörighet. Alla elever som inte har nått  Individuellt alternativ utformas för enskild elev. Här läser eleven i första hand för Studie- och yrkesvägledare.

Microsoft Word - Broschyr-Individuellt alternativ 20_21 Author: sgpetor Created Date: 2/22/2021 1:52:48 PM Programinriktat individuellt alternativ. Riktar sig till ungdomar som har behörighet i kärnämnena svenska/svenska som andra språk, matematik och engelska samt ytterligare tre - fyra ämnen [1]. Yrkesintroduktion. Riktar sig till ungdomar som vill in på yrkesprogram med särskild inriktning men saknar behörighet.
Weick sensemaking

försäkringskassan sjuk utomlands kort
lokalvårdare jobb malmö
regeringens ombudsman
hogskoleingenjor behorighet
praxis alfabet app
nybörjare engelska bok

Individuellt alternativ (IMA). Det här är ett introduktionsprogram för dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Programmet är även öppet för elever från 

Din mentor och dina övriga lärare möter dig utifrån dina förutsättningar och ger dig både pedagogiskt och socialt stöd. Du får också hjälp och stöd av Microsoft Word - Broschyr-Individuellt alternativ 20_21 Author: sgpetor Created Date: 2/22/2021 1:52:48 PM programme, or individual alternative programme (Individuellt alternativ) which is individually designed to fit the individual’s needs. However newly-arrived immigrants have a disparate educational background: slightly less than 20% have schooling of seven years or less, Syftet med studien är främst att undersöka organisationen och individualiseringen av matematikundervisningen på gymnasieprogrammet individuellt alternativ (IMA).


Mc klader karlstad
japan forest of death

13 aug 2018 Individuellt alternativ. Individuella alternativet 2 · Individuella alternativet + · IMAS (finns på Sundstagymnasiet). Saknar du någon information?

Om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl, får ungdomar som fyller behörighetskraven för ett yrkesprogram tas emot på individuellt alternativ. Individuellt alternativ. Individuellt alternativ vänder sig till dig som saknar behörighet i flera av grundskoleämnena och behöver extra mycket stöd och hjälp med dina studier.